Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
unclick
unclick
[,ʌn'klik]
ngoại động từ
(kỹ thuật) thả ngàm hãm (bánh xe răng cưa), thả cò súng...


/'ʌn'klik/

ngoại động từ
(kỹ thuật) thả ngàm hãm (bánh xe răng cưa)

Related search result for "unclick"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.