Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
uncaring
tính từ
không để ý đến, không quan tâm đến, thiếu lòng trắc ẩnuncaring
[ʌ'keariη]
tính từ
không để ý đến, không quan tâm đến, thiếu lòng trắc ẩnGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.