Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
unbowed
unbowed
[,ʌn'baud]
tính từ
bất khuất, không cúi đầu, không bị khuất phục, không bị chinh phục
he remains bloody but unbowed
nó thà đổ máu chứ không khuất phục
không cúi, không khom


/'ʌn'baud/

tính từ
không cúi, không khòm
bất khuất

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "unbowed"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.