Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
unbelievable

unbelievable
[,ʌnbi'li:vəbl]
tính từ
khó tin, lạ lùng, làm kinh ngạc, không thể tin được
unbelievable skill
kỹ năng không thể tin được


/,ʌnbi'li:və/

tính từ
không thể tin được, khó tin (sự việc)

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.