Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
unbecomingness
unbecomingness
[,ʌnbi'kʌmiηnis]
danh từ
tính chất không hợp, tính chất không vừa; tính chất không thích hợp với người mặc (của quần áo)
tính chất không ổn, tính chất không phải lối, tính chất không thích hợp, tính chất không thích đáng


/'ʌnbi'kʌmiɳnis/

danh từ
tính chất không hợp, tính chất không thích hợp; tính chất không vừa (quần áo)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.