Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
unadapted
unadapted
[,ʌnə'dæptid]
tính từ
không thích nghi; kém thích nghi


/'ʌnə'dæptid/

tính từ
không thích nghi; kém thích nghi

Related search result for "unadapted"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.