Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
twiner
twiner
['twainə]
danh từ
(kỹ thuật) máy xe sợi
cây quấn


/'twainə/

danh từ
(kỹ thuật) máy xe sợi
cây quấn

Related search result for "twiner"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.