Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
turned
tính từ
được tiện
mài gọt láng bóng
(a man turned fifty) một người quá năm mươi
(ngành in) đảo ngược
(turned out) ăn diện đẹp
(well turned sentence) câu diễn đạt khéoturned
['tə:nd]
tính từ
được tiện
mài gọt láng bóng
(a man turned fifty) một người quá năm mươi
(ngành in) đảo ngược
(turned out) ăn diện đẹp
(well turned sentence) câu diễn đạt khéo


▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "turn"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.