Chuyển bộ gõ

History Search

Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
tuverb
to knock up to sit in meditation

[tu]
động từ
to knock up
to sit in meditationGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.