Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
tuônverb
to spurt, to stream out to give out, to throw out

[tuôn]
động từ
to spurt, to stream out
to give out, to throw outGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.