Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
truy nguyênverb
to trace back to

[truy nguyên]
to trace something back to its source; to get to the root of something; to go back to the origin of somethingGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.