Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
trump card


    Chuyên ngành kinh tế
con bài ăn
lá bài ăn
lá bài chủ
quân bài chủ
    Chuyên ngành kỹ thuật
quân bài thắng
    Lĩnh vực: toán & tin
quân bài chủ


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.