Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
true-blue
true-blue
['tru:'blu:]
tính từ
trung thành (với đảng...)
giữ vững nguyên tắc, kiên trì nguyên tắc
danh từ
người rất trung thành
người kiên trì nguyên tắc


/'tru:'blu:/

tính từ
trung thành (với đảng...)
giữ vững nguyên tắc, kiên trì nguyên tắc

danh từ
người rất trung thành
người kiên trì nguyên tắc

Related search result for "true-blue"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.