Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
truất phếverb
to depose, to dethrone

[truất phế]
to depose; to unseat; to dethroneGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.