Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
troop-transport


/'tru:pʃip/ (troop-transport) /'tru:ptræns'pɔ:t/
transport) /'tru:ptræns'pɔ:t/

danh từ
tàu chở lính

Related search result for "troop-transport"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.