Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
trollop
trollop
['trɔləp]
danh từ
gái xề, người đàn bà lôi thôi lếch thếch, người đàn bà nhếch nhác
gái điếm, đĩ, người đàn bà phóng đãng về mặt tình dục


/'trɔləp/

danh từ
người đàn bà lôi thôi lếch thếch, người đàn bà nhếch nhác
gái điếm, đĩ

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.