Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
triable
triable
['traiəbl]
tính từ
có thể thử, làm thử được
(pháp lý) có thể xử, có thể xét xử được


/'traiəbl/

tính từ
có thể thử, làm thử được
(pháp lý) có thể xử, có thể xét xử được

Related search result for "triable"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.