Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
trebly
trebly
['trebli]
phó từ
ba lần, gấp ba


/'trebli/

phó từ
ba lần, gấp ba

Related search result for "trebly"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.