Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
treadle
treadle
['tredl]
danh từ
bàn đạp (để vận hành một cái máy; máy tiện, máy khâu..)
the treadle of sewingmachine treadle
bàn đạp của máy khâu
nội động từ
đạp bàn đạp, đạp


/'tredl/

danh từ
bàn đạp
the treadle of sewingmachine treadle bàn đạp của máy khâu

nội động từ
đạp bàn đạp, đạp

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.