Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
tragicomedy
tragicomedy
[,trædʒi'kɔmədi]
danh từ
bi hài kịch (loại kịch có tất cả các yếu tố bi kịch và hài kịch)


/'trædʤi'kɔmidi/

danh từ
bi hài kịch


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.