Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
tractate
tractate
['trækteit]
danh từ
luận văn


/'trækteit/

danh từ
luận văn

Related search result for "tractate"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.