Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
tracing
tracing
['treisiη]
danh từ
sự vạch, sự kẻ
sự theo dấu vết
sự can, sự đồ (hình vẽ); hình vẽ đồ lạivẽ, đựng (đường cong)
curve t. vẽ đường cong

/'treisiɳ/

danh từ
sự vạch, sự kẻ
sự theo dấu vết
sự đồ lại (hình vẽ; hình vẽ đồ lại)

Related search result for "tracing"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.