Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
trạinoun
barrack, camp farm

[trại]
base; camp
Các trại huấn luyện khủng bố trên đất Apganixtan
Terrorist training camps on Afghan soil
Dựng trại
To pitch camp
Dỡ trại
To strike camp
xem nông trại
Trại cá
Fish farm
ward (in a hospital)
xem trại lính; trại giam
Trại tù
Prison camp; prisonGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.