Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
trũngadj
depressed, sunken, hollow

[trũng]
tính từ
depressed, sunken, hollowGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.