Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
tomboyish
tomboyish
['tɔmbɔii∫]
tính từ
tinh nghịch như con trai; thích thô bạo, ầm ĩ (con gái)


/'tɔmbɔiiʃ/

tính từ
(thuộc) cô gái tinh nghịch; tinh nghịch như con trai (con gái)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.