Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
tomboy
tomboy
['tɔmbɔi]
danh từ
cô gái tinh nghịch, cô gái thích các trò chơi thô bạo, ầm ĩ (như) con trai


/'tɔmbɔi/

danh từ
cô gái tinh nghịch (như con trai)

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "tomboy"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.