Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
to-be
to-be
[tu'bi:]
danh từ
tương lai
tính từ
tương lai, sau này


/tu'bi:/

danh từ
tương lai

tính từ
tương lai, sau này

Related search result for "to-be"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.