Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
tisane
tisane
[ti:'zæn]
danh từ
(dược học) nước sắc, thuốc hãm


/ti:'zæn/

danh từ
(dược học) nước sắc, thuốc hãm

Related search result for "tisane"
  • Words pronounced/spelled similarly to "tisane"
    tisane tzigane

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.