Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
tiresomeness
tiresomeness
['taiəsəmnis]
danh từ
sự mệt nhọc, sự làm mệt
sự phiền hà, sự buồn chán, sự khó chịu


/'taiəsəmnis/

tính từ
tính chất làm cho mệt mỏi
tính chất đáng chán

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.