Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
tippet
tippet
['tipit]
danh từ
khăn lông choàng (của phụ nữ, luật sư, giáo sĩ...)


/'tipit/

danh từ
khăn choàng (ở vai và cổ của phụ nữ, luật sư, giáo sĩ...)

Related search result for "tippet"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.