Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
tiếp kiếnverb
to receive, to accept

[tiếp kiến]
động từ
to receive, to acceptGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.