Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
tiến thoáinoun
advance and retreat
tiến thoái lưỡng nan between the devil and the deep sea

[tiến thoái]
to advance and retreatGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.