Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
tiêu biểuverb
to symbolize, to represent
pronoun
typical, examplarsy

[tiêu biểu]
typical
Lớn hơn (>), bằng (=), nhỏ hơn (<), lớn hơn hoặc bằng (>=), nhỏ hơn hoặc bằng (<=), equal to (=), less than (<), greater than or equal to (>=), and less than or equal to (<=)Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.