Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
thriftiness
thriftiness
['θriftinis]
danh từ
sự tiết kiệm; tính tiết kiệm, tính tằn tiện


/'θriftinis/

danh từ
sự tiết kiệm; tính tiết kiệm, tính tằn tiện

Related search result for "thriftiness"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.