Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
three-ply
three-ply
['θri:'plai]
tính từ
gồm ba sợi, chập ba; gồm ba lớp (về vải, gỗ..)


/'θri:plai/

tính từ
gồm ba sợi, chập ba
gồm ba lớp (gỗ)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.