Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
three-piled
three-piled
['θri:'paild]
tính từ
chồng ba cái một


/'θri:paild/

tính từ
chồng ba cái một


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.