Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
three-legged
three-legged
['θri:'legid]
tính từ
có ba chân


/'θri:'legd/

tính từ
có ba chân

Related search result for "three-legged"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.