Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
thornless
thornless
['θɔ:nlis]
tính từ
không có gai
không khó khăn, dễ dàng


/'θɔ:nlis/

tính từ
không có gai
không khó khăn, dễ dàng

Related search result for "thornless"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.