Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
thorn-apple
thorn-apple
['θɔ:n'æpl]
danh từ
quả táo gai
quả cà độc dược


/'θɔ:n,æpl/

danh từ
quả táo gai
quả cà độc dược

Related search result for "thorn-apple"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.