Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
thorn/θɔ:n/

danh từ

gai

bụi gai; cây có gai

(nghĩa bóng) sự khó khăn

!to be on thorns

ngồi trên đống lửa, đi trên chông gai, lo lắng không yên

!a thorn in one's side (flesh)

cái kim trong bụng, cái gai trước mắt, điều làm bực mình

!there's no rose without a thorn

(xem) rose


▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "thorn"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.