Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
thiu thốiverb
to get stale and smell

[thiu thối]
động từ
to get stale and smell
tính từ
rotten, rotted
putrid, badGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.