Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
third-rate
third-rate
['θə:d'reit]
tính từ
xấu, kém, tồi, hạng chót (về chất lượng)
a third-rate film
bộ phim loại ba


/'θə:d'reit/

tính từ
loại ba, tồi, kém

Related search result for "third-rate"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.