Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
thi thốverb
to bend

[thi thố]
động từ
to bend
use, employ
display (talent)
employ, show
put into practiceGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.