Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
thiếcnoun
tin stale urine

[thiếc]
danh từ
tin
stale urine
(thiếc nước) urineGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.