Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
thượng tầngnoun
higher layer

[thượng tầng]
danh từ
higher layer
upper stratum
super-structure
hạ tầng cơ sở và thượng tầng kiến trúc
basic and superstrutureGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.