Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
thâynoun
corpse, body

[thây]
danh từ
corpse, body
dead body
động từ
leave... alone, so much the worse for...Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.