Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
thành niênadj
major

[thành niên]
major; adult
Đến tuổi thành niên
To come of age; to reach maturity/one's majorityGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.