Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
telephoner
telephoner
['telifounə]
danh từ
người gọi điện, người nói điện thoại


/'telifounə/

danh từ
người gọi điện, người nói điện thoại

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.