Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
teleguided
teleguided
['teligaidid]
tính từ
điều khiển từ xa


/'teligaidid/

tính từ
điều khiển từ xa


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.