Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
teener
teener
['ti:nə]
Cách viết khác:
teenager
['ti:neidʒə]
như teenager


/'ti:n,eidʤə/

danh từ
thiếu niên, thiếu nữ

Related search result for "teener"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.